Anteckningar om en teori och en metod för kreativitetsutveckling 
genom praktikledd forskning med PAIAP 

Plataforma del Acontecer Internacional Auténtic Publicæ 
Canto a Eleguá, ©HGJ/PAIAP13
Saxophone, Yuniet Lombida
Foto, Arngrim Larsen
Witness, Anki Wallgren